baner producenta z Kutna Szklana Łazienka

Gwarancja 60 miesięcy

Regulamin Gwarancji 60 Miesięcy dla Kabin Prysznicowych SWISS-LINIGER

*gwarancja 60mc jest dodatkowa płatna zgodnie z cennikiem dystrybutora oferującego
świadczenie. Nie jest to gwarancja standardowa.

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady udzielania gwarancji na produkty firmy Domarket (Swiss-Liniger) Mariusz Rakszawa, produkującej kabiny prysznicowe, zwanej dalej Producentem
1.2 Gwarancja jest rozszerzeniem świadczeń ustawowych z tytułu rękojmi, która trwa 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Okres Gwarancji
2.1 Producent udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od daty zakupu produktu.
2.2 Gwarancja obejmuje jednorazową wymianę wszystkich części stalowych oraz tafli szklanych kabin prysznicowych.

3. Zakres Gwarancji
3.1 Części stalowe:
3.1.1 Gwarancja obejmuje jednorazową wymianę wszystkich części stalowych.
3.1.2 W przypadku wymiany części stalowych, koszty wysyłki pokrywa Producent.

3.2 Tafle szklane:
3.2.1 Gwarancja obejmuje jednorazową wymianę każdej z tafli szklanych, niezależnie od przyczyny uszkodzenia (czy to z powodu wady towaru, czy uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku instalacji lub użytkowania).
3.2.2 W przypadku wymiany tafli szklanej, należy odebrać ją osobiście z jednego z poniższych adresów:

  • Wschodnia 9, 99-300 Kutno;
  • Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa.

Alternatywnie, klient może uregulować koszty przesyłki kurierskiej zgodnie z cennikiem wskazanym po rozpatrzeniu reklamacji. Wysyłka jest możliwa na terenie całej Polski.

4. Wyłączenia Gwarancji
4.1 Producent zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej wymiany tego samego elementu w przypadku powtarzającego się problemu. Powtarzający się problem może wskazywać na:

  • Problemy środowiskowe, takie jak skład chemiczny wody;
  • Wady instalacji, powodującej nierównomierne zużywanie się części.

5. Procedura Zgłoszenia Gwarancyjnego
5.1 W celu skorzystania z gwarancji, Klient może zgłosić reklamację na kolejno wymienione
sposoby:

  • poprzez pocztę elektroniczną przesyłając ją na adres e-mail: reklamacje@domarket.pl;
  • jako zgłoszenie opisowe listowne przesyłając je na adres biura: Domarket, Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa;
  • jako zgłoszenie zawierające towar wraz z opisem usterki dostarczając go do oddziału produkcyjno-magazynowego: Domarket, Wschodnia 9, 00-300 Kutno.

5.2 Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Dane kontaktowe Klienta (w tym adres – w przypadku jego niewskazania producent przyjmie, że jest tożsamy z adresem dostawy pierwotnego zamówienia).
  • Dowód zakupu (paragon, faktura lub wewnętrzny 9 cyfrowy numer zamówienia producenta).
  • Szczegółowy opis problemu oraz dokumentację fotograficzną uszkodzenia.

5.3 Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

6. Postanowienia Końcowe

6.1 Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży kabin prysznicowych zawieranej pomiędzy Producentem a Klientem.
6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
6.3 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które nie wpłyną na prawa nabyte przez Klienta przed ich wprowadzeniem.

Regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2024 i jest dostępny na stronie internetowej dystrybutora.

60 miesięcy wydłużonej gwarancji na Kabiny Prysznicowe, kliknij i zobacz regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium